020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

PALVELUMME POIKKEUSOLOISSA / BETJÄNING UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN

19.03.2020

Finpremium Oy:n palvelut poikkeusoloissa

Koronavirus (Covid-19) vaikuttaa tällä hetkellä erittäin vahvasti kaikkeen toimintaan niin Suomessa kuin maailmallakin.

Olemme Finpremiumissa tehneet 6.3. alkaen toimenpiteitä palvelumme tason ja laadun varmistamiseksi poikkeavissa tilanteissa. Muutokset toimintatavoissamme eivät näy teille asiakkaillemme mitenkään, vaan palvelu jatkuu ennallaan. Oman toimintamme varmistamiseksi olemme mm. hajauttaneet  henkilöstömme sijainnin.

Pyrimme järjestämään toistaiseksi tapaamiset ja keskustelut puhelimitse tai Microsoft Teamsin avulla. Tarvittaessa ja omien toimintaohjeidenne niin salliessa, osallistumme myös kasvokkain tapahtuviin tapaamisiin noudattaen kuitenkin Suomen hallituksen ohjeita osallistujien määrästä.

Toivomme kaikille asiakkaillemme terveyttä ja pärjäämistä taloudellisesti tänä poikkeuksellisena aikana.

Otathan meihin yhteyttä mikäli vakuutusmaksuja yms. tarvitsee neuvotella uudestaan.

FINPREMIUM OY

 

Finpremium Oy:s betjäning under undantagsförhållanden

Coronaviruset (Covid-19) inverkar nu mycket starkt på all verksamhet både i Finland och utomlands.

Inom Finpremium har vi from 6.3. gjort åtgärder för att säkerställa kvaliteten på vår betjäning även under avvikande förhållanden. Ändringarna i våra rutiner syns inte alls hos er bästa kunder, betjäningen fortsätter som förut. För att säkerställa vår egen verksamhet har vi bland annat fysiskt spridit på vår personal.

Vi strävar tillsvidare till att ordna träffar och diskussioner antingen per telefon eller med hjälp av Microsoft Teams. Vid behov och med beaktande av kundernas direktiv gör vi nog också kundbesök. Här vid bör Finlands regerings direktiv om sammankomster dock följas.

Vi hoppas att alla våra kunder får vara friska och att ni inte drabbas ekonomiskt under dessa undantagstider.

Kontakta oss ifall försäkringspremier mm behöver omförhandlas.

FINPREMIUM OY

UUSIMMAT UUTISET

FINPREMIUM LAAJENTAA ALUEELLISTA KATTAVUUTTA – JOUNI JUUTINEN ALOITTI 3.9.2020 LAHDESSA

07.09.2020

Finpremium Oy:n liiketoiminnan kasvu on jatkunut edelleen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Laajennamme alu

Lue lisää