020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

KORONA ON STRATEGINEN KRIITTINEN RISKI YRITYKSILLE JA YRITTÄJILLE

02.04.2020

Riskien hallinta voidaan jakaa kahteen eri tavalla hallittavaan riskikokonaisuuteen: riskien siirtoon ja riskien hallintaan. Riskien hallinta ei ole tiedettä, vaan normaalia yritys- ja yksityiselämän ennakointia ja varautumista mahdollisiin riski- ja vahinkotapahtumiin.

Riskien siirtäminen on käytännössä vakuuttamista. Riskivastuun siirtämisen ongelma on, että vaikka erilaisia vakuutuksia on paljon eri vastuiden kattamiseksi ja talouden turvaamiseksi löytyy kuitenkin vielä paljon asioita ja toimintoja, joita ei voi vakuuttaa.

Riskien siirtämisen vaikeus on, että tänä päivänä globaalit strategiset riskit ovat niin suuria, että vakuuttamisen hinta nousee erittäin kalliiksi ja korvaussummat korkeiksi. Globaleissa riskeissä korvaussummissa puhutaan usein miljardeista euroista.

Riskien hallinta on käytännössä riskien ennakointia ja varautumista riskitapahtumiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valmistellaan ne keinot ja toimenpiteet, joilla voidaan paremmin hallita tilanne riskin toteutuessa. Tämä tarkoittaa riskien tunnistamista, hallintakeinojen valitsemista, toimenpiteiden valitsemista ja tekemistä sekä eri vaihtoehtojen ennakoimista. Usein tässä työssä unohdetaan riippuvuuksien vaikutus ja huomioon ottaminen sekä skenaariosuunnittelun merkitys. Riippuvuudet vaikuttavat riskin toteutuessa vahingon suuruuteen ja vahingon aiheuttamaan taloudelliseen hintaan.

Riskien hallinta on johtamisen apuväline yrityksen strategian laadun parantaja. Viime vuosina toteutuneet suuret strategiset globaalit riskit ovat lisänneet riskienhallinnan tarvetta ja merkitystä. Usein globaalit suuret riskit ovat vaikeasti hallittavia tai hallitsemattomia. Tällainen paha esimerkki on korona, jonka vaikutukset ovat valitettavasti suuret ja pitkäaikaiset.

Finpremium Oy tekee riskien hallintatyötä ja olemme törmänneet moniin vääriin ja virheellisiin asenteisiin ja väittämiin.

Tässä niistä vain joitakin useimmin kuulemiamme:

  1. Yrityksemme riskienhallinta on hoidettu. Olemme hoitaneet vakuutusturvamme, vakuutukset ovat kunnossa. Virhe: vakuuttaminen kattaa riskeistä käytännössä usein vain parhaimmillaan n. 30- 40 %. Muiden riskien hallinta on tehtävä käytännön toimenpiteiden kautta ja avulla. Vakuutusten kilpailutusta ei ole tehty ja vakuutuksissa on turhia vakuutuksia ja vakuutusaukkoja. Vakuutuksiin liittyvät asiat on tarkistettu viimeksi yli 3 vuotta sitten.
  2. Ei ole tapahtunut mitään vahinkoja, riskit eivät ole toteutuneet. Virhe: riskien hallinta on varautumista tulevaan ja jokaiselle meistä sattuu valitettavasti jotain ikävää. On hyvä varautua tulevaan. Mitä monipuolisemmin sen teet, sitä paremmin olet varautunut.
  3. Ei riskien hallinnasta ole hyötyä ja se on sellaista ikävien asioiden ennustamista: Virhe: riskien vaikutus ei ole vain meihin itseemme tai yritykseen vaikuttavaan, vaan riskiriippuvuudet ja eri elämisen osa- alueilla vaikuttavat vahingot ja riskitoteutumat vaikuttavat jokaiseen ihmiseen ja yritykseen tahdoimme me sitä tai emme. Tällaisesta globaalista riskistä on korona paha käytännön esimerkki. Korona vaikuttaa kaikkeen globaalisti valtioihin, yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisiin.
  4. ”Konsultit” kertovat usein mitkä asiat ovat pielessä, mutta ne eivät kerro miten asiat korjataan. Oikein: Näin usein on, mutta riskienhallinnan tekeminen ei ole mitään tähtitiedettä ja siinä pakotetaan ihmiset ja yritykset riskejä kartoittaessa miettimään keinoja, miten riskin toteutuminen voidaan ennakoida ja miten pitäisi toimia vahingon torjumisessa ja pienentämisessä. Tästä hyvä esimerkki on tämän hetken koronakeskustelut ja hallitusten sekä virkamiesten toiminta. Yleinen lause tänä päivänä on, että ” miksi näitä asioita ei ennakoitu ja varauduttu tähän”, jälkiviisautta!
  5. Riskejä ei voi hallita. Oikein: osaa ei voi hallita ja osa on vaikeasti hallittavissa, mutta niihin on syytä varautua ja niitä kannattaa ennakoida. Näin vaikutetaan vahingon suuruuteen ja vaikutuksiin. Tästäkin on korona hyvä ja paha esimerkki. Vaikka Suomi on hoitanut asioita hyvin, on tullut esiin monia asioita, joihin olisi pitänyt varautua ja jotka olisi pitänyt tehdä toisin.

Kimmo Rautanen ja Risto Suppanen

Kirjoittajat ovat Finpremium Oy:n riskien hallinnan asiantuntijoita ja vakuutusmeklareita

UUSIMMAT UUTISET

FINPREMIUM LAAJENTAA ALUEELLISTA KATTAVUUTTA – JOUNI JUUTINEN ALOITTI 3.9.2020 LAHDESSA

07.09.2020

Finpremium Oy:n liiketoiminnan kasvu on jatkunut edelleen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Laajennamme alu

Lue lisää