020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

FINPREMIUM OY STÄRKER SIN TJÄNSTKOMPETENS: MIKAEL FORSTÉN BÖRJADE

23.09.2019

Mikael Forstén startade den 23 september i Finpremium som seniorkonsult. Han ansvarar för företag och företagare och även lantbruk i Östra Nyland och Kymmenedalen. Med Mikael kommer Finpremiums expertis att stärkas särskilt inom vägtransport, maskinentreprenörsverksamhet samt lantbruk. Han har en gedigen över 30 års kunskap och erfarenhet av företagsförsäkring. Han är stationerad i Lovisa. Tidigare har Mikael Forstén arbetat för t.ex. If, Fennia och Folksam som kontaktchef för företagskunder.

 

FINPREMIUM OY VAHVISTAA PALVELUOSAAMISTAAN

Mikael Forstén aloitti 23.9. Finpremiumissa Senior Consultantin tehtävässä. Hänellä on vastuualueenaan Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson yritykset ja yrittäjät sekä maatilat. Mikaelin myötä Finpremiumin osaaminen vahvistuu erityisesti tiekuljetuksissa, koneurakoinnissa ja maatiloilla. Hänellä on vahva yli 30 vuoden osaaminen ja kokemus yritysvakuutuksista. Toimipisteenä hänellä on Loviisa. Aikaisemmin Mikael Forstén on toiminut mm. If:ssä, Fenniassa ja Folksamissa yritysasiakkaiden asiakkuudesta ja vakuutuksista vastaavana yhteyspäällikkönä.

UUSIMMAT UUTISET

KORONA ON STRATEGINEN KRIITTINEN RISKI YRITYKSILLE JA YRITTÄJILLE

02.04.2020

Riskien hallinta voidaan jakaa kahteen eri tavalla hallittavaan riskikokonaisuuteen: riskien siirtoon ja riskien hallint

Lue lisää