020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

Yhteydenottopyyntö

Esimerkkejä

 

Yritysvakuutus

Murtovarkaus / kassakaappi

Yrityksen toimitiloihin murtauduttiin ja sieltä vietiin seinään kiinnitetty kassakaappi sisältöineen.
Kassakaappi oli vanhanmallinen vailla suojausta murron tai räjähdyksen varalta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta kassakaapissa olleiden rahojen kokonaismäärän, vedoten vakuutusehtojen määräykseen rahojen säilyttämisestä murto- ja räjähdyssuojatussa, seinään tai lattiaan kiinnitetyssä kassakaapissa.

Osoitimme, että tällä vakuutusehtojen määräyksellä ei ollut relevanssia, kun sekä kassakaappi että sen sisältö oli murron yhteydessä viety.

Vakuutusyhtiö korvasi sen jälkeen koko rahamäärän, jonka varkaat olivat vieneet kassakaapin myötä.

Liiketoiminnan keskeytys

Lääke- ja luontaistuotealan yrityksen tiloihin muodostui hometta kun rakennuksen kattotöitä tehtiin syksyllä sateiden aikoihin. Katto suojattiin puutteellisesti ja sadevesi pääsi turmelemaan tuotantotiloja. Vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan tuotannon keskeytystä yrityksen omasta keskeytysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei keskeytyksen alkusyynä ollut esinevakuutuksesta korvattava vahinko. Riita korvauksesta vietiin vakuutuslautakuntaan lausuntoa varten.

Lautakunnan päätös: keskeytysvakuutuksesta tuli korvata tuotannon keskeytymisestä johtuva katteen menetys. Keskeytys johtui äkillisestä ulkoa tulleesta tapahtumasta, joka oli aiheuttanut kastumisvahinkoa vakuutetulle omaisuudelle.

Vakuutussopimuksen laajuus

Vakuutuksenottajan kaivinkone oli jäällä ruoppaamassa järven pohjaa kun se vajosi veteen äkillisesti jään pettäessä sen alta.
Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska vakuutuksesta puuttui lisäturvaosa, jonka perusteella vahinko olisi voitu korvata.
Vakuutuksenottaja oli suullisesti sopinut vakuutusyhtiön aluejohtajan kanssa lisäturvasta, joka kuitenkin oli jostain syystä jäänyt vakuutuksesta pois. Aluejohtaja ei kuitenkaan myöntänyt luvanneensa, että tarjottu vakuutusturva sisältäisi vaadittavan lisäturvan. Hän vetosi siihen, että vakuutuksesta sopimisesta oli kulunut paljon aikaa. Vakuutuksenottaja oli kuitenkin säästänyt asiasta käydyn sähköpostiviestinnän, jonka perusteella voitiin osoittaa, että lisäturvasta oli sovittu aikanaan.

Vakuutusyhtiölle osoitettiin, että vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiö vastaa edustajiensa antamista lupauksista. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö korvasi vahingon täysimääräisesti.

Tuottamuksellinen laiminlyönti

Rakennusliikkeen työntekijä unohti muovisen valaisimen remontissa olevan saunan kiukaalle. Saunan piti olla kytkettynä pois käytöstä remontin ajaksi. Isännöitsijä unohti kuitenkin kytkeä pois saunan ajastimesta. Valaisin syttyi palaamaan kun kiuas lämpeni ja aiheutti huomattavat savuvahingot rakennuksessa. Työn tilannut kiinteistöyhtiö vaati rakennusliikkeeltä huomattavan vahingonkorvauksen. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa vedoten siihen, ettei rakennusliike sen mielestä aiheuttanut vahinkoa.

Osoitimme, että valaisimen jättäminen kiukaan päälle työajan päättyessä sinänsä on tuottamuksellinen laiminlyönti, joka on syy-yhteydessä vahingon syntymiseen. Vakuutusyhtiö korvasi tämän jälkeen kiinteistöyhtiön esittämän korjauslaskun täysimääräisesti rakennusliikkeen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Ankaran vastuun periaate

Vakuutuksenottajan junaraiteiden vaihde kääntyi yllättäen tyhjiä rautatievaunuja siirrettäessä seurauksin, että useampi vaunu suistui radalta ja vaurioitui. Vakuutuksenottaja suoritti VR:lle vaurioiden korjauskulut ja haki vakuutusyhtiöltään korvausta maksamistaan kuluista. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta niitä vedoten, ettei vakuutuksenottaja ollut tuottamuksellaan aiheuttanut vahinkoa.

Osoitimme vakuutusyhtiölle, että raideliikennettä ja radanpitoa koskee ns. ankara vastuu, jonka jälkeen vakuutusyhtiö korvasi vahingon täysimääräisesti.

Kiinteistövakuutus

Ennalta-arvaamaton vahinko betonirakenteille

Rakennuksen viemäriputkisto oli katkennut rakennuksen alla ja viemärivesi oli jäänyt rakenteisiin aiheuttaen haju- yms. haittoja.
Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa vedoten viemäriputkiston ikäpoistoihin.

Osoitimme, että viemärivesi on vahingoittanut betonirakenteita ja että vakuutuksesta tuli korvata kaikki rakennuksen äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ilman ikäpoistoja. Vakuutusyhtiö maksoi lopulta täyden korvauksen betonirakenteiden vaurioista.

Tapaturmavakuutus

Vakuutuksenottajan kuolema ja syyseuraussuhde

Vakuutuksenottajan akillesjänne katkesi sulkapalloa pelatessa. Jalka kipsattiin koko matkaltaan.
Ennen kuin kipsi ehdittiin poistaa, vakuutuksenottaja sai keuhkoihin veritulpan ja menehtyi sen seurauksena.

Osoitimme vakuutusyhtiölle, että akillesjänteen katkeaminen johtui liukastumisesta sulkapallopelissä ja että veritulppa oli suora seuraus jalan kipsaamisesta. Vakuutusyhtiö maksoi tämän jälkeen tapaturmavakuutuksen korvaussumman tapaturmaisesta kuolemasta.

Työeläkevakuutus

Työeläkemaksujen laiminlyönti

Eräältä esiintyvältä taitelijaryhmältä oli jäänyt kertymättä työeläkettä useammalta vuodelta. Työnantaja oli jättänyt ilmoittamatta työeläkeyhtiölle kyseisten henkilöiden palkkatiedot. Näin ollen myöskään eläkevakuutusmaksuja ei oltu maksettu. Kyseessä oli ajanjakso aina 60-luvun lopulta 80-luvulle saakka. Laiminlyönti havaittiin vasta silloin, kun henkilöt olivat jääneet ja jäämässä eläkkeelle ja työeläkeotteita oli tutkittu tarkemmin. Vaikka kaikki kirjalliset työsopimukset olivat tallessa ja samoin palkanmaksusta voitiin esittää palkkakortit, katsoi työeläkeyhtiö jääneen näyttämättä, että työsuhteet olivat tosiasiassa alkaneet työsopimuksen ilmoittamana ajankohtana ja päättyneet työsopimusten ilmoittamina ajankohtina.

Päätöksestä valitettiin Työeläkeasiain muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan suullisessa käsittelyssä osoitettiin henkilötodistelun avulla työnteon todelliset alkamis- ja päättymisajankohdat. Työeläkeyhtiö maksoi taannehtivat eläkekertymät yli kymmenen vuoden ajalta.

Liikennevakuutus

Törmäys toimitilan oveen

Yrityksen trukki törmäsi vuokratiloissa varaston nosto-oveen kun se oli vasta avautumassa. Vakuutusyhtiöstä haettiin korvausta trukin liikennevakuutuksesta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa koska se katsoi että vahinko kohdistui haltuun uskottuun omaisuuteen kun varastotilat oli vakuutuksenottajan hallussa vuokrasopimuksella.

Osoitimme vakuutusyhtiölle, ettei tilat olleet uskottu vakuutuksenottajamme yksinomaiseen haltuun kun varastotiloissa oli myös toinen vuokralainen. Tämän jälkeen liikennevakuutusyhtiö korvasi trukin rikkomaan nosto-oven korjauksen.

Törmäys laustauslaituriin

Tavarankuljetusauto törmäsi varaston lastauslaituriin jolloin lastauslaiturin rakenteet ja rakennuksen seinäelementit vaurioituivat. Liikennevakuutusyhtiö antoi kiinteistön omistajalle korvauspäätöksen, jonka mukaan se ilmoitti maksavansa kertakaikkisen korvauksen 5.000 € laiturin, nosto-oven ja elementtiseinän korjauksesta.

Pitkien neuvotteluiden jälkeen vakuutusyhtiö suostui korvaamaan korjaustöistä aiheutuneet todelliset kulut, yhteensä runsaat 40.000 €.

UUSIMMAT UUTISET

FINPREMIUM LAAJENTAA ALUEELLISTA KATTAVUUTTA – JOUNI JUUTINEN ALOITTI 3.9.2020 LAHDESSA

07.09.2020

Finpremium Oy:n liiketoiminnan kasvu on jatkunut edelleen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Laajennamme alu

Lue lisää