020 741 6690

KONTAKTBEGÄRAN

ASIAKASTIEDOTE Finpremium Oy ja Söderberg & Partners Finland Oy / KUNDMEDDELANDE

25.03.2020

ASIAKASTIEDOTE                                                

Hyvä asiakkaamme,

Kulunut vuosi 2019 oli Finpremiumille menestyksekäs. Finpremium Oy:n asiakassopimusten volyymi kasvoi vuonna 2019 suotuisasti ja kannattavasti, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 25%. Kasvua edelleen vauhdittaakseen Finpremium Oy on päättänyt liittyä osaksi kansainvälistä Söderberg & Partners meklariyhteisöä.

Finpremium Oy ja Söderberg & Partners Finland Oy ovat solmineet 24.3.2020 franchising-sopimuksen. Osana sopimusta Söderberg & Partnersista tulee Finpremium Oy:n vähemmistöosakas. Sopimuksen mukaisesti saamme käyttöön uudet it-järjestelmät, asiakasratkaisut, hallinnon taustatuen ja Söderberg & Partnersin brändin.

Söderberg & Partners on johtava Pohjoismainen vakuutusmeklariryhmä ja se on vakuutusmeklaripalvelujen ja finanssialan asiantuntijapalvelujen tarjonnaltaan alansa markkinajohtajia Pohjoismaissa. Söderberg & Partners on alun perin vuonna 2004 Ruotsissa perustettu yhtiö, jolla on tänä päivänä yli 2 000 työntekijää ja yli sata toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa ja Espanjassa.

Mitä tämä tarkoittaa Finpremium Oy:n asiakkaille ja yhteistyökumppaneille? ”Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme hyötyvät ennen kaikkea parantuneesta ja laajenevasta palvelusta, uusista ratkaisuista sekä laajemmasta riskienhallinnan osaamisesta” kertoo toimitusjohtaja Hannu-Pekka Mäkinen. ”Meidän ja asiakkaidemme välillä sopimukset eivät muutu ja yhteyshenkilöt pysyvät ennallaan”, jatkaa Mäkinen.

Vakuutusliiketoiminnassa henkilökohtaisella palvelulla on suuri merkitys. ”Paikallinen ja henkilökohtainen palvelu on aina ollut Finpremiumin valtti, ja tätä haluan nimenomaan jatkaa myös Söderberg & Partnersin kanssa. Yhtiön pääosakkaana voin vakuuttaa, että palvelumme vastedes vain paranee, kun saamme taustavoimaa ja osaamista asiakastyöhön lisää”, toteaa Finpremium Oy:n pääosakas ja hallituksen puheenjohtaja Jari Heino.

Finpremium Oy on perustettu vuonna 1996 ja on yksi ensimmäisistä alan toimijoista Suomessa. Finpremiumissa asiakaspalvelulla ja pitkäaikaisilla asiakassuhteilla on aina ollut iso merkitys. ”Perustin aikanaan Finpremiumin siksi, että minusta oli hyvä saada vakuutusalalle toimija, joka tarjoaa asiakkaillensa laajasti eri vaihtoehtoja ja hakee asiakkailleen myös optimaalisen riskienhallintaratkaisun. On ilo nähdä, että tämä työ ei ole mennyt hukkaan vaan meille tulee arvoisemme yhteistyökumppani”, kertoo Rolf Wickström, Finpremium Oy:n perustaja ja edelleen yhtiössä työskentelevä lakimies.

Kevään aikana kerromme Teille tästä muutoksesta lisää.

Lisätietoja:

Hannu-Pekka Mäkinen, CEO, Finpremium Oy
p. +358 40 137 1445
hannu-pekka.makinen@finpremium.fi

Peter Bergman, CEO, Söderberg & Partners Finland Oy
p. +46 70 878 6011
peter.bergman@soderbergpartners.com

 

KUNDMEDDELANDE               

Bästa kund,

Det gångna året, 2019 var framgångsrikt för Finpremium. Finpremium Oy:s kundavtals volym växte gynnsamt och lönsamt, tillväxten jämfört med föregående år var nästan 25 %. För att ännu stöda tillväxten har Finpremium Oy beslutit att bli en del av det internationella Söderberg & Partners mäklarsamfundet.

Finpremium Oy och Söderberg & Partners Finland Oy har ingått ett franchising-avtal den 24.3.2020. Som en del av avtalet blir Söderberg & Partners minoritetsägare i Finpremium Oy. I enlighet med avtalet får vi tillgång till nya IT-system, kundlösningar, administrationsstöd samt Söderberg & Partners bränd.

Söderberg & Partners är ledande försäkringsmäklargrupp i Norden vad utbud av försäkringsmäklartjänster och finansbranschens experttjänster beträffar. Söderberg & Partners är ursprungligen ett i Sverige år 2004 grundat företag som idag har över 2 000 arbetstagare och över 100 verksamhetspunkter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Spanien.

Vad betyder detta för Finpremium Oy:s kunder och samarbetspartner? ”Våra kunder och samarbetspartner drar nytta av förbättrad och utvidgad service, nya lösningar samt av ett bredare riskhanteringskunnande” berättar verkställande direktör Hannu-Pekka Mäkinen. “Avtalen mellan oss och kunderna förändras inte och våra kontaktpersoner förblir de samma” fortsätter Mäkinen.

I försäkringsaffärsverksamheten har personliga kontakter en stor betydelse. ”Lokal och personlig service har alltid varit Finpremiums trumf, detta vill jag att skall fortsätta också med Söderberg & Partners. Som företagets huvudaktionär kan jag garantera, att vår betjäning framledes bara blir bättre när vi får mera bakgrundskrafter och kompetens till kundarbetet”, konstaterar Finpremium Oy:s huvudaktionär och styrelsens ordförande Jari Heino.

Finpremium Oy är grundat år 1996 och är en av de första aktörerna i Finland. I Finpremium har kundbetjäningen och långsiktiga kundrelationer alltid haft stor betydelse. ”Jag grundade i tiden Finpremium därför, att jag ansåg att det behövdes en aktör inom försäkringsbranschen som erbjuder ett brett sortiment av försäkringsalternativ och som söker optimala riskhanteringslösningar åt sina kunder. Det är roligt att se, att detta arbete inte har gått förlorat, då vi får en samarbetspartner med samma värden” berättar Rolf Wickström, Finpremium Oy:s grundare och fortfarande bolagets jurist.

Under vårens lopp informerar vi Er ytterligare om denna förändring.

Tilläggsuppgifter:

Hannu-Pekka Mäkinen, CEO, Finpremium Oy
tlf. +358 40 137 1445
hannu-pekka.makinen@finpremium.fi

Peter Bergman, CEO, Söderberg & Partners Finland Oy
tlf. +46 70 878 6011
peter.bergman@soderbergpartners.com

UUSIMMAT UUTISET

FINPREMIUM LAAJENTAA ALUEELLISTA KATTAVUUTTA – JOUNI JUUTINEN ALOITTI 3.9.2020 LAHDESSA

07.09.2020

Finpremium Oy:n liiketoiminnan kasvu on jatkunut edelleen hyvin ja suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020. Laajennamme alu

Lue lisää